Çalışma İlkelerimiz

Çalışma İlkelerimiz

Boyner Grubu çalışanları olarak, şirket ve çalışma arkadaşlarımıza karşı etik 1 davranırız.

Boyner Grubu şirketlerinin tamamı, iş başvurusunda bulunan adaylara cinsiyet, yaş, etnik köken, dil, din, medeni hal, engellilik, politik görüş ya da aidiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedenleri ile ayrımcılık yapmamayı ilke edinmiştir.

Çalışanlarımızın tamamına iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği sunulmaktadır.

Boyner Grubu şirketlerindeki görevlerimizi aksatmadıkları sürece, çalışanlarımızın dernek, vakıf, sendika, siyasi parti, kooperatif, spor kulübü ve meslek odalarına üyelik, sivil toplum kuruluşları ve Boyner Grubu Gönüllüleri gibi toplumsal yarar sağlayan faaliyetlerde bulunması her zaman desteklenmektedir.

1 Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü; aynı zamanda ahlakla eş anlamlı olarak da kullanılır. (TDK Güncel Türkçe Sözlüğü)